برگشت نامه ...

..... حدود سه هفته پیش رفتم hallmark و یک کارت تولد خوشگل برای دوست خیلی صمیمی ام خریدم و فرداش رفتم پستخونه سر کوچه ام!! دو تا از کارکنان پستخونه منو می شناسند ! از بس که نامه و کارت و عکس برای اقوام و دوستام میدم!! (البته یک کمی کمتر شده!! چند نفری حذف شدند چون به استرالیا و کانادا و امریکا رفتند)  بهرحال , کارت تولد را نوشتم و عکس هم گذاشتم و فرستادم ایران به مقصد تهران!! خوشحال بودم که تقریبا به موقع می رسه!

 

دو روز پیش رفتم صندوق پستی ام را باز کردم و هاج و واج موندم!!!   نامه برگشت خورده بود . زودی اومدم خونه و آدرس را چک کردم دیدم که کاملا درسته!!  تا اینکه مهری روی پاکت نظرمو جلب کرد!!!! باورکردنی نبود !!!!!  مهر تل آویو   (Tel Aviv  )  خورده بود!!!  یعنی بجای کشور ایران , نامه من به اسرائیل رفته بود!!! 

خلاصه زود لباسامو پوشیدم و رفتم پستخونه و اتقافا همون کارمندی بود که منو سرو کرده بود. خلاصه جریان را بهش گفتم یعنی فقط بهش گفتم که نامه ام برگشت خورده و اون هم با خونسردی گفت که پس آدرس اشتباه بوده گفتم نه ! آدرس درست بوده ! و خلاصه پاکت را بهش نشون دادم !  و گفتم بجای ایران رفته اسرائیل و برای همین هم هست که برگشت خورده!!! کارمند پستخونه که حسابی بهت زده شده بود    به من گفت من حدود ۲۰ ساله که در اداره پست کار می کنم و این اولین باریست که چنین چیزی شده و من تنها کاری که می تونم بکنم اینه که تمبر مجانی به شما بدهم.  البته من تمبر را نگرفتم ولی فقط بهش گفتم که چون برای من خیلی تعجب آور بوده فکر کردم برای شما هم همینطور باشه!!

خلاصه به دوستم زنگ زدم و تلفنی تولدش را تبریک گفتم و همچنین جریان کارت تولدش را هم گفتم!! و همچنین بهش گفتم که هر موقع امدم ایران, کارت را دستی بهت میدهم!!!

شاید اگر ایران اتفاق می افتاد آنقدر تعجب نمی کردیم که در کشوری پیشرفته ....

/ 0 نظر / 17 بازدید