پست های ارسال شده در اسفند سال 1393

دیگه سال ۹۳ هم داره میره و آخراشه.ﭼﻘﺪﺭ ﺗﻮ واتساپ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮﻭ ﺩﻟﺪﺍﺭﯼ ﺩﺍﺩﯾﻢچقدر دلها شکستچقدر بلاک شدنچقدر بلاک کردیمچقدر از ... ادامه مطلب
/ 13 نظر / 213 بازدید