پست های ارسال شده در شهریور سال 1388

13

.....یک چیز جالب بگم!! میدونین که اینجا عدد 13 وجود نداره!!!  یعنی اینکه اگر سوار آسانسور بشین می بینین که عددی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 10 بازدید

long weekend

یکشنبه است ! و فردا هم    Labour Day است! و تقریبا همه جا تعطیل است بجز کافی شاپ ها (البته بدترینش ۲۵ دسامبر که روز ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 11 بازدید