بر سر دوراهی...

عجیبه که اینقدر بی خوابی بسر م زده!!! خوشبختانه کار  EI (حقوق بیکاری Employment Insurance) من هم درست شد و هر دو هفته یک بار چندرغازی به حسابم می ریزند.  یادمه پارسال در سه جا کار میکردم! یک کار فول تایم داشتم و دو تا کار پارت تایم! بعدش هم که مریض شدم و افتادم توی کنج خونه!! البته حالا این به اون در!!!(منظورم استراحت چندین ماهه است)  هفته ای یک روز کار میکنم و هر دو هفته یک بار هم که دولت به من پول میده!! خلاصه کلی کیف میکنم!

 

حالا میگین چرا بر سر دوراهی موندم؟؟؟؟    اینجا حقوق بیکاری ۹ ماهه و اگه بخواهی درس بخونی که پول شهریه و کتاب را میدهند! البته  کالج برایشان مورد قبوله و نه دانشگاه چون نهایتا باید یک دوره دو ساله برداری یعنی یا Diploma بگیری یا Certificate ! و دانشگاه هم که دوره هاش چهارساله است !  الان که یک روز در هفته دارم کار میکنم رییسم به من پیشنهاد کار فول تایم در سپتامبر را داده ولی هم میخوام درس بخونم و هم میخواهم کار فول تایم را بگیرم! با این بحران اقتصادی که تا سال ۲۰۱۰ ادامه داره هم میترسم که کار فول تایم را از دست بدهم! (چون اصولا کار فول تایم بخاطر بیمه درمانی اصولا مشکله و همه پارت تایم استخدام میکنند) و اگر هم بخوام درس بخونم باید کار فول تایم نداشته باشم!

خلاصه که یک سر دارم و هزار سودا!!!! شما اگه بودین چکار میکردین؟؟؟؟ ۹ ماه استراحت و هفته ای یک روز کار بعلاوه دانشجوی فول تایم کالج  و یا

 از خیر حقوق بیکاری میگذشتید و کار فول تایم را می چسبیدید و خیالتان را با یک کار فول تایم راحت میکردید!!! و عوضش بیمه درمانی داشتید!!

شما جای من بودین چکار میکردین؟؟

/ 0 نظر / 13 بازدید